Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh văn bằng II, ngành Tiếng Anh – hệ chính quy; Dự khiến khai giảng tháng 01/2018