TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Trích một số thông tin chính của Thông báo tuyển sinh số 1139/QĐ-BGH, ngày 07/02/2023)                                    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các ngành: QUẢN LÝ CÔNG, QUẢN LÝ KINH TẾ, NGÔN NGỮ ANH, …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ (Trích một số thông tin chính của Thông báo tuyển sinh số 1139/QĐ-BGH, ngày 07/02/2023)                                    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các ngành: QUẢN LÝ CÔNG, QUẢN LÝ KINH TẾ, NGÔN NGỮ ANH, TIN HỌC, QUẢN TRỊ …

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC   Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh như sau: I.TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (HỆ VLVH): Ngành Luật kinh tế, Quản lý nhà nước, Du lịch, Kế toán, Tin học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh Đại học và sau Đại học

Xem thêm

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh văn bằng II, ngành Tiếng Anh – hệ chính quy; Dự khiến khai giảng tháng 01/2018

Xem thêm