Các bài từ: Tháng Chín 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Trích một số thông tin chính của Thông báo tuyển sinh số 1139/QĐ-BGH, ngày 07/02/2023)                                    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các ngành: QUẢN LÝ CÔNG, QUẢN LÝ KINH TẾ, NGÔN NGỮ ANH, …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ (Trích một số thông tin chính của Thông báo tuyển sinh số 1139/QĐ-BGH, ngày 07/02/2023)                                    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các ngành: QUẢN LÝ CÔNG, QUẢN LÝ KINH TẾ, NGÔN NGỮ ANH, TIN HỌC, QUẢN TRỊ …

Xem thêm