Các bài từ: Tháng Tư 2023

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, Ban hành quy chế đào tạo đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2021/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Căn cứ Luật …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh Đại học và sau Đại học

Xem thêm

Thông báo về việc Nghỉ lễ 30.04 và 01.05.2023

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01.5.2023               Nhà Trường  thông báo về việc nghỉ Lễ 30.4 và 01.5.2023, như sau: Thời gian nghỉ: 05 ngày. Từ Thứ Bảy, ngày 29/4/2023 đến hết Thứ Tư, ngày 03/5/2023. Ngày trở lại làm việc và học tập: Thứ …

Xem thêm