Thông báo nghỉ tết dương lịch 2021

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch 01/01/2022

           Nhà Trường  thông báo  về việc nghỉ Tết dương lịch 01/01/2022, như sau:

  1. Thời gian nghỉ: 03 ngày.

Từ Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 đến hết Thứ hai, ngày 03/01/2022.

  1. Ngày trở lại làm việc và học tập: Thứ ba, ngày 04/01/2022.
  2. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo sắp xếp lại tài liệu, vệ sinh nơi làm việc, bảo vệ tài sản, phương tiện, đóng và cài chốt các cửa sổ, khóa cửa ra – vào, kiểm tra cắt toàn bộ nguồn điện trong phòng, dán niêm phong và kiểm tra việc dán niêm phong các phòng làm việc thuộc đơn vị khi về nghỉ Tết dương lịch.

Nhà trường xin thông báo để các đơn vị biết và tiện liên hệ công tác./.