THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Ban giám hiệu, Trường Trung cấp nghề Quốc tế Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội thông báo về việc nghỉ Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5: